Karlovac – sufinanciranje energetske obnove

K-INDEX je uspješno prijavio projekt energetske obnove zgrada Stanka Vraza 45,45A na javni poziv Grada Karlovca za sufinanciranje 20 % iznosa vlastitog učešća suvlasnika.
Zgrade su dobile 104.323,93,00 kn bespovratnih sredstava.

Obavijest o nabavi – Energetska obnova zgrade Mladena Vodičke 1, 3, 5, Zagreb

Na ovaj postupak nabave primjenjuju se odredbe propisane Javnim pozivom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, referentna oznaka poziva PDP-4c2.2, objavljenog 17.10.2016. godine, za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

1. Opis predmeta nabave
Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade Mladena Vodičke 1,3,5 u Zagrebu prema troškovniku radova i projektnoj dokumentaciji.

2. Evidencijski broj predmeta nabave
Evidencijski broj predmeta nabave: EOMV135_2018

3. Podaci o Naručitelju
K-INDEX d.o.o. u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade Mladena Vodičke 1,3,5 u Zagrebu, OIB 03334333643

4. Kontakt podaci
Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 9 i 13 sati, do roka za dostavu ponuda.
Osoba ovlaštena za komunikaciju s ponuditeljima je Milivoj Kisić, adresa elektroničke pošte: nabava@k-index.hr

5. Datum objave
5.6.2018. na stranici www.k-index.hr

6. Rok i način dostave ponuda
Ponude u isključivo papirnatom obliku u zatvorenim omotnicama moraju biti dostavljene najkasnije do 02.07.2018, do 14:00 sati, bez obzira na način dostave na adresu:
K-INDEX d.o.o.
Jakova Gotovca 1A
10000 Zagreb

S naznakom:
NE OTVARAJ-PONUDA ZA MLADENA VODIČKE 1,3,5, ZAGREB

7. Jezik ponude
Ponuda se predaje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu

8. Dodatne ponude
Sve informacije o ponudama mogu se dobiti za vrijeme trajanja postupka nabave pisanim putem na e-mail: nabava@k-index.hr

Obavijest o nabavi M Vodicke 135

Javna nabava

Preuzimanje dokumentacije

Čišćenje fasada

Za svoje klijente možemo organizirati čišćenje fasade tako da zablista kao nova.

Za pitanja oko čišćenja fasade i na Vašoj zgradi nam se možete obratiti putem web forme ili mailom tehničkoj službi.

Slika prikazuje kako je fasada izgledala prije čišćenja te nakon što je uspješno odrađeno čišćenje.

Radovi su izvršeni u svibnju 2018.

Obavijest o nabavi – Energetska obnova zgrade Mladena Vodičke 1, 3, 5, Zagreb

Na ovaj postupak nabave primjenjuju se odredbe propisane Javnim pozivom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, referentna oznaka poziva PDP-4c2.2, objavljenog 17.10.2016. godine, za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

1. Opis predmeta nabave
Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade Mladena Vodičke 1,3,5 u Zagrebu prema troškovniku radova i projektnoj dokumentaciji.

2. Evidencijski broj predmeta nabave
Evidencijski broj predmeta nabave: EOMV135_2018

3. Podaci o Naručitelju
K-INDEX d.o.o. u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade Mladena Vodičke 1,3,5 u Zagrebu, OIB 03334333643

4. Kontakt podaci
Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 9 i 13 sati, do roka za dostavu ponuda.
Osoba ovlaštena za komunikaciju s ponuditeljima je Milivoj Kisić, adresa elektroničke pošte: nabava@k-index.hr

5. Datum objave
24.4.2018. na stranici www.k-index.hr

6. Rok i način dostave ponuda
Ponude u isključivo papirnatom obliku u zatvorenim omotnicama moraju biti dostavljene najkasnije do 16.05.2018, do 14:00 sati, bez obzira na način dostave na adresu:
K-INDEX d.o.o.
Jakova Gotovca 1A
10000 Zagreb

S naznakom:
NE OTVARAJ-PONUDA ZA MLADENA VODIČKE 1,3,5, ZAGREB

7. Jezik ponude
Ponuda se predaje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu

8. Dodatne ponude
Sve informacije o ponudama mogu se dobiti za vrijeme trajanja postupka nabave pisanim putem na e-mail: nabava@k-index.hr

Obavijest o nabavi M Vodicke 135

Javna nabava

Preuzimanje dokumentacije

Obavijest o završetku nabave – Mladena Vodičke 1,3,5, Zagreb

Obavještavamo sve zainteresirane ponuditelje da postupak nabave za energetsku obnovu zgrade Mladena Vodičke 1, 3, 5 u Zagrebu završio u dijelu prikupljanja ponuda.
Postupak prikupljanja ponuda završio je 11.04.2018. godine u 15:00 sati.
U tijeku je analiza pristiglih ponuda.
Zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim ponudama. Bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja.

Obavijest o završetku nabave – Stanka Vraza 45, 45A, Karlovac

Obavještavamo sve zainteresirane ponuditelje da je postupak nabave za energetsku obnovu zgrade Stanka Vraza 45,45A u Karlovcu završio u dijelu prikupljanja ponuda.
Postupak prikupljanja ponuda završio je 11.04.2018. godine u 15:00 sati.
U tijeku je analiza pristiglih ponuda.
Zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim ponudama. Bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja.

Obavijest o nabavi – Energetska obnova zgrade Mladena Vodičke 1, 3, 5, Zagreb

Na ovaj postupak nabave primjenjuju se odredbe propisane Javnim pozivom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, referentna oznaka poziva PDP-4c2.2, objavljenog 17.10.2016. godine, za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

1. Opis predmeta nabave
Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade Mladena Vodičke 1,3,5 u Zagrebu prema troškovniku radova i projektnoj dokumentaciji.

2. Evidencijski broj predmeta nabave
Evidencijski broj predmeta nabave: EOMV135_2018

3. Podaci o Naručitelju
K-INDEX d.o.o. u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade Mladena Vodičke 1,3,5 u Zagrebu, OIB 03334333643

4. Kontakt podaci
Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 9 i 13 sati, do roka za dostavu ponuda.
Osoba ovlaštena za komunikaciju s ponuditeljima je Milivoj Kisić, adresa elektroničke pošte: nabava@k-index.hr

5. Datum objave
19.03.2018. na stranici www.k-index.hr

6. Rok i način dostave ponuda
Ponude u isključivo papirnatom obliku u zatvorenim omotnicama moraju biti dostavljene najkasnije do 11.04.2018, do 1500 sati, bez obzira na način dostave na adresu:
K-INDEX d.o.o.
Jakova Gotovca 1A
10000 Zagreb

S naznakom:
NE OTVARAJ-PONUDA ZA MLADENA VODIČKE 1,3,5, ZAGREB

7. Jezik ponude
Ponuda se predaje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu

8. Dodatne ponude
Sve informacije o ponudama mogu se dobiti za vrijeme trajanja postupka nabave pisanim putem na e-mail: nabava@k-index.hr

Obavijest o nabavi M Vodicke 135

Javna nabava

Preuzimanje dokumentacije