Ovo su neka od najčešćih pitanja u svezi upravljanja. Obzirom da je svaka zgrada specifična, za sve što Vas zanima, ne oklijevajte nazvati 01/4666-519 ili kontaktirati putem e-maila.

Molimo da nas predstavnik suvlasnika kontaktira, a mi ćemo mu dostaviti komplet ugovora i tabelu u kojoj će biti Vaše odluke.

Nakon potpisa većine vlasnika netto površine nekretnine, odluka postaje važeća. Odluka o izboru predstavnika ili iznosu pričuve može se naknadno promijeniti novim potpisima, prema potrebi suvlasnika. Sredstva pričuve odvojena su na posebnom računu i nisu vezana uz poslovanje upravitelja. Tvrtka K-INDEX svim zgradama redovito dostavlja financijski izvještaj tako da možete vidjeti saldo zgrade, troškove, uplate i dužnike. Time je poslovanje potpuno pregledno.

Treba li zgrada imati upravitelja?

Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96) , suvlasnici u višestambenim zgradama trebaju sklopiti Međuvlasnički ugovor i izabrati upravitelja.

Tko je upravitelj?

Upravitelj je fizička ili pravna osoba registrirana za poslove upravljanja.

Da li K-INDEX ima iskustva u subvencioniranju od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetski učinkovitost?

K-INDEX uspješno realizira subvencioniranje za zgrade kojima smo upravitelj. Više od pedeset zgrada je dobilo povrat sredstva, Pomažemo suvlasnicima u pripremi dokumentacije kako bi prijava bila uspješna.

Što je pričuva?

Sredstva zajedničke pričuve su (ušteđeni) prikupljeni novci iz kojih se podmiruju zajedničke obveze zgrade. Koriste se za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine ( npr. krov, fasada, zajedničke instalacije struje, kanalizacije, vode, čišćenje dimnjaka, osiguranje zgrade, servisi protupožarnih aparata,...)

Kako se određuje kolika treba biti pričuva?

Upravitelj zajedno s predstavnikom suvlasnika izrađuje prijedlog Godišnjeg (ili višegodišnjeg ) programa upravljanja (GPU). To je tabela u kojoj su planirani prihodi i rashodi zgrade. Suvlasnici mogu svojim prijedlozima usvojiti ili izmijeniti GPU.

Kako se biraju upravitelj, predstavnik i pričuva?

Odluka o izboru predstavnika, upravitelja i iznosu pričuve donosi se pisanim putem. Odluka je valjana kada ju potpiše već ina vlasnika neto površine nekretnine ( više od 50 % kvadrature), a obvezuje i one suvlasnike koji nisu potpisali tu odluku. Važna je potpisana površina, a ne broj potpisa.

Može li se promijeniti predstavnik ili pričuva?

Sve odluke o promijeni mogu se donijeti većinom potpisa, kada god to odgovara suvlasnicima.

Što ako se ne potroše sva sredstva pričuve prikupljena u jednoj godini?

Sva neutrošena sredstva pričuve ostaju zgradi i prenose se u sljedeću godinu. Smisao pričuve i jeste da se uštede sredstva za veće popravke

Tko će raditi popravke?

Popravke će izvoditi ovlašteni majstori i tvrtke. Upravitelj K-INDEX omogućava i da zgrada sama odabere izvođača popravaka. Za veće popravke ćemo prikupiti više ponuda i zajedno odabrati najpovoljnijeg izvoditelja.

Može li K-INDEX osigurati zgradi kredit?

Da, K-INDEX može osigurati zgradi povoljan kredit za investicijske popravke, bez hipoteke na nekretninu.

Može li K-INDEX zgradi organizirati subvencije iz fondova?

K-INDEX je maksimalno uspješan u provedbi bespovratnog sufinanciranja energetske obnove zgrada. Svi projekti koji smo predali su i realizirani. Do sada je našim suvlasnicima/zgradama uplaćeno preko 2.000,000,00 kn