Projekti na zgradama se pažljivo pripremaju zajedno sa suvlasnicima. Analiziraju se potrebiti radovi i planira način plaćanja nakon završetka radova.

Svaki suvlasnik može predložiti da ponudu dostavi ovlašteni izvođač. Prikupljaju se zatvorene ponude, dostavljaju predstavniku suvlasnika i javno otvaraju na skupu suvlasnika. Suvlasnici odabiru izvođača, a mi pružamo stručnu pomoć. Nakon odabira izvođača, sastavlja se ugovor o izvođenju koji detaljno određuju sva bitna obilježja i određuje trajanje radova, penale u slučaju kašnjenja, kvalitetu izvođenja, jamstveni rok. Nakon završetka izvođenja radova provodi se komisijska primopredaja radova.

Ovdje su prikazani neki od zadnjih projekata.