Karlovac

K-INDEX je najveći privatni upravitelj u Karlovcu. Kvalitetna komunikacija sa suvlasnicima, inovativni pristup , brzo rješavanje svih pitanja u svezi održavanja zajedničkih dijelova zgrade, povoljne cijene, uspješno realiziranje bespovratnog sufinanciranja energetske obnove zgrada, mogućnost da suvlasnici sami izaberu izvođača- glavne su karakteristike našeg poslovanja.

Povoljnije cijene omogućit će Vam manje izdvajanje za pričuvu i više ušteđenih novaca za zgradu.

K-INDEX je tijekom 2015. godine  za građane Karlovca,i zajedno s njima, uspio realizirati bespovratno sufinanciranje u iznosu od 439000 kn u dvanaest zgrada. Prethodnih godine smo uspješno realizirali projekte bespovratnog sufinanciranja ugradnje razdjelnika i kalorimetara pokrenutih od strane Grad Karlovca. .

S ciljem kvalitetnijeg informiranja o mogućnostima energetske obnove zgrada,dana 30.09.2015. godine održana je javna tribina otvorena za sve građane Karlovca. Na tribini je bilo puno zanimljivih pitanja a prisutni su pokazali da ih zanimaju mogućnosti kako obnoviti ovojnicu zgrade. Predstavljen je i ESCO model obnove.

Imamo potpuno organizirane hitne intervencije kao i majstore za sve vrste popravaka na zgradama. Radove izvode majstori iz Karlovca.

Pri odabiru izvođača investicijskih radova svakako su uključeni suvlasnici jer pričuva su Vaši novci.

Pružamo stručnu pomoć u upravljanju i održavanju zgrade, a do rješenja dolazimo zajedno.

Suvlasnike zgrade smatramo partnerima i svakom pitanju u upravljanju i održavanju zgrade pristupamo profesionalno, prilagođavamo se potrebama suvlasnika i nastojimo riješiti tako da suvlasnicima rješenje bude prihvatljivo.

Iskustvo je pokazalo da je veće zadovoljstvo ako su poslovanje, svi troškovi i odabir izvođača radova javni tako da su svi suvlasnici upoznati s upravljanjem zgrade.

U Karlovcu imamo referenta za karlovačku županiju koji u kontaktu s predstavnicima suvlasnika uspješno rješava održavanje zgrada. Možete ga kontaktirati na :
095/901-06-04 ili na karlovac@k-index.hr

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
KARLOVAC