1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o Naručitelju:

Naručitelj

K-Index d.o.o.

Adresa

Jakova Gotovca 1A, 10000 Zagreb

OIB

03334333643

Telefon

+385 1 4666 519

Telefaks

+385 1 4873 360

E-mail

upravljanje@k-index.hr

 

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:

Kontakt osoba

Milivoj Kisić, mag.ing.el.

Telefon

+385 1 4666 519

E-mail

upravljanje@k-index.hr

 

1.3. Javni natječaji - popis projekata:

Za pregled svi projekata za koje tražmo izvođače putem javne nabave te preuzimanje dokumentacije za projekte molimo da posjetite link u nastavku:

Javna Nabava