Modernizacija poslovnih procesa i poslovanja

Tvrtka K-index modernizirala je svoje poslovanje i značajno unaprijedila postojeće poslovne procese uz pomoć vlastitih i bespovratnih sredstava dodijeljenih iz EU fonda za regionalni razvoj.
Neki od elemenata modernizacije su:
  • Analiza i unapređenje poslovnih procesa
  • Uspostavljena je Cloud infrastruktura
  • Napravljen je novi moderni web portal (stranica)
  • Uveden je i pušten u rad interni kolaboracijski portal, korisnički support call centar s VoIP telefonijom
  • Implementirana je moderna višefunkcionalna platforma Infinity
Uvođenjem ovih rješenja omogućen je daljnji ubrzani rast tvrtke, a našim klijentima omogućena je bolja i kvalitetnija usluga.

Modernizacija u uredu

U tijeku je modernizacija IT tehnologije radi kvalitetnije komunikacije sa suvlasnicima. U petak 22.01.2016. godine bit će izvršen prijelaz na novu platformu i novog operatera te postoji mogućnost poteškoća u komunikaciji mailom ili fiksnim telefonskim pozivom.
Za hitne pozive nazovite na GSM brojeve.
Zahvaljujemo na razumijevanju !

Ugradnja vodomjera

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i smjernicama Europske unije, distributeri vode su donijeli Pravilnik koji omogućava da svaki potrošač ugradi vodomjer kojim će se očitavati potrošnja vode u tom stanu ili poslovnom prostoru.
K-INDEX je već pomogao suvlasnicima u svojim zgradama da ugrade vodomjere jer cijeli postupak treba provesti tako da i Vodovod prihvati ugradnju.
Mogu se ugraditi vodomjeri s daljinskim očitavanjem tako da se očitavanje vrši bez ulaska u Vaš stan.
Ugradnjom vodomjera doprinosite manjoj potRošnji vode i manjim računima. Za više informacija kontaktirajte tehničku službu K-INDEX-a.

Kontrola pristupa

Kontrola pristupa omogućava otvaranje vrata bez ključa putem PIN-a  i /  ili pametne kartice.

Jednostavnije je  otvaranje vrata zgrade, sustav čuva mehaničku bravu  i produljuje joj vijek trajanja.

Moguće je napraviti sustav koji otvara više vrata s istim PIN-om ili privjeskom.

Za garaže s većim brojem korisnika može se ugraditi sustav u kojem je Vaš mobitel daljinski upravljač kojim otvarate garažna vrata, bez troška telefonskog poziva i bez kupovine daljinskog upravljača.

Izmjena Zakona o tržištu toplinske energije

Dana 3. rujna 2015. godine stupila je na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije.

Uredba je donijela nekoliko novosti. Između ostalih,  u Članku 6. sada je predviđeno da je za ugradnju kalorimetara potrebna suglasnost devedeset posto glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima.

Članak 7. definira da uslugu upravljanja i održavanja dijela unutarnjih instalacija od obračunskog mjernog mjesta u toplinskoj podstanici do ulaza u samostalnu uporabnu cjelinu krajnjeg kupca dužan je obavljati kupac toplinske energije.

Veliku novost definira i Članak 8. koji govori da prije donošenja odluke o izdvajanju iz centralnog toplinskog sustava, za zgrade/građevine s ploštinom korisne površine većom od 1000 m2 potrebno je izraditi studiju isplativosti isključenja zgrade/građevine iz toplinskog sustava te ugradnje novog sustava grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode od strane osobe ovlaštene za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehnički sustavom ili osobe ovlaštene za energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina ili projektanta (ovlašteni arhitekta ili ovlašteni inženjer), a koja mora uzeti u obzir povrat uložene investicije kroz energetske uštede.

Kompletnu Uredbu pogledajte pomoću linka na stranicu:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_95_1827.html

Energetska obnova

K-INDEX je 100 % uspješan u realizaciji bespovratnog sufinanciranja projekata energetske obnove zgrada putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Do sada smo prijavili veliki broj projekata i naši suvlasnici su bespovratno primili visoke svote novca.

Kao iskusni upravitelji, znamo kompletan postupak kako bi naši suvlasnici ostvarili pravo na bespovratnu subvenciju značajnih sredstava.

Kako u Hrvatskoj tako i u Zagrebu, većina zgrada sagrađena je u razdoblju kada se u toplinsku izolaciju ulagalo minimalno ili nikako. U to vrijeme energenti su bili lako dostupni te se nije puno razmišljalo o zaštiti okoliša, a velika potrošnja energije nije se činila zabrinjavajućom. Kako se od ukupno potrošene energije u stanovima čak 70% potroši na grijanje ili hlađenje prostora, danas, zbog velikih režijskih troškova i velikog negativnog utjecaja na okoliš, takva velika potrošnja nije prihvatljiva.

Opširnije

Ugovaranje upravljanja

Tvrtka K-INDEX pruža cjelovitu uslugu u upravljanju i održavanju stambenih, apartmanskih i poslovnih objekata. Višegodišnje iskustvo, visoki standardi usmjereni prema klijentima, kvalitetna automatska obrada podataka, personalizirani pristup pružaju zadovoljstvo korisnicima naših usluga i manje troškove poslovanja. Ovu uštedu podijelili smo s Vama tako da uz istu pričuvu zgradi ostane više sredstava. Kod izvođenja radova uključimo suvlasnike u odabir izvođača.
Suvlasnike zgrade smatramo partnerima i svakom pitanju u upravljanju i održavanju zgrade pristupamo profesionalno, prilagođavamo se potrebama suvlasnika i nastojimo riješiti tako da suvlasnicima rješenje bude prihvatljivo.
Iskustvo je pokazalo da je veće zadovoljstvo ako su poslovanje i svi troškovi transparentno prikazani u financijskom izvješću tako da su svi suvlasnici upoznati s upravljanjem zgrade.
Iznos pričuve određuju suvlasnici odlukom većine vlasnika površine stanova. Pri određivanju pričuve treba uzeti u obzir redovito održavanje i planirane popravke zgrade. Neutrošena sredstva pričuve prenose se u sljedeću godinu.
Uz povoljnu pričuvu zgrada bi mogla podmirivati redovito održavanje dizala, osiguranje, manje popravke (bravar, električar, vodoinstalater,…). Možemo Vam ponuditi i čišćenje objekta, plaćanje zajedničke električne energije, naknadu predstavniku uz plaćanje iz pričuve, košenje trave (ne naplaćujemo blagajničko poslovanje niti dostavu uplatnica). Pričuva se tada određuje prema stvarnim potrebama zgrade. Ova usluga je opcija, nije obavezna, a iskustvo pokazuje da se sve više suvlasnika odlučuje na ovakav način organiziranja zgrade.

Opširnije

Osiguranje zgrada

Temeljem odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Uredbe o održavanju zgrada, upravitelj se obvezuje primjereno osigurati stambene zgrade pod svojim upravljanjem. Suvlasnici mogu tražiti od upravitelja da osigura zgradu i u većem obimu od propisanog, npr. osigurati zgradu od potresa ili uređaje od loma stroja

Opširnije

Pravilnik o sigurnosti dizala

U odnosu na prijašnji Pravilnik, iz kojeg su uglavnom zadržani sigurnosni uvjeti, u novodonesenom su pridodani još sigurnosni elementi usklađeni prema Europskim normama.

Pravilnikom je definirano poboljšanje sigurnosti postojećih dizala koja su ugrađena do 31.ožujka 2006. godine a moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

  • na ulazu u kabinu osobnih i osobno teretnih dizala moraju biti ugrađena vrata kabine
  • u kabini dizala mora se nalaziti pokazivač ili druga oznaka položaja kabine
  • uređaji za zabravljivanje vrata voznog okna (zabrave) moraju zadovoljavati bitne sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I Pravilnika
  • nosiva sredstva (užad, lanci, trake i dr.), na kojima su ovješeni kabina i protuuteg, moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati
  • upravljanjem pogona dizala treba postići visoku točnost zaustavljanja kabine u stanicama

Opširnije