Osiguranje zgrada

Temeljem odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Uredbe o održavanju zgrada, upravitelj se obvezuje primjereno osigurati stambene zgrade pod svojim upravljanjem. Suvlasnici mogu tražiti od upravitelja da osigura zgradu i u većem obimu od propisanog, npr. osigurati zgradu od potresa ili uređaje od loma stroja

Opširnije

Pravilnik o sigurnosti dizala

U odnosu na prijašnji Pravilnik, iz kojeg su uglavnom zadržani sigurnosni uvjeti, u novodonesenom su pridodani još sigurnosni elementi usklađeni prema Europskim normama.

Pravilnikom je definirano poboljšanje sigurnosti postojećih dizala koja su ugrađena do 31.ožujka 2006. godine a moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

  • na ulazu u kabinu osobnih i osobno teretnih dizala moraju biti ugrađena vrata kabine
  • u kabini dizala mora se nalaziti pokazivač ili druga oznaka položaja kabine
  • uređaji za zabravljivanje vrata voznog okna (zabrave) moraju zadovoljavati bitne sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I Pravilnika
  • nosiva sredstva (užad, lanci, trake i dr.), na kojima su ovješeni kabina i protuuteg, moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati
  • upravljanjem pogona dizala treba postići visoku točnost zaustavljanja kabine u stanicama

Opširnije