Radovi na krovu – A. Pandakovića 9-15

Na zgradi A. Pandakovića 9-15 u tjeku su radovi postavljanja novog pokrova na krovu zgrade.

Na slikama su prikazano koraci u radovima:

  • Stari pokrov od salonita
  • postavljanje OSB ploča
  • postavljanje parne brane

 

 

Radovi na postavljanju novog krova zgrade A. Pandakovića 9-15 su kvalitetno završeni