Obavijest o završetku nabave – Mladena Vodičke 1,3,5, Zagreb

Obavještavamo sve zainteresirane ponuditelje da postupak nabave za energetsku obnovu zgrade Mladena Vodičke 1, 3, 5 u Zagrebu završio u dijelu prikupljanja ponuda.
Postupak prikupljanja ponuda završio je 11.04.2018. godine u 15:00 sati.
U tijeku je analiza pristiglih ponuda.
Zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim ponudama. Bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja.

Obavijest o završetku nabave – Stanka Vraza 45, 45A, Karlovac

Obavještavamo sve zainteresirane ponuditelje da je postupak nabave za energetsku obnovu zgrade Stanka Vraza 45,45A u Karlovcu završio u dijelu prikupljanja ponuda.
Postupak prikupljanja ponuda završio je 11.04.2018. godine u 15:00 sati.
U tijeku je analiza pristiglih ponuda.
Zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim ponudama. Bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja.

Obavijest o nabavi – Energetska obnova zgrade Mladena Vodičke 1, 3, 5, Zagreb

Na ovaj postupak nabave primjenjuju se odredbe propisane Javnim pozivom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, referentna oznaka poziva PDP-4c2.2, objavljenog 17.10.2016. godine, za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

1. Opis predmeta nabave
Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade Mladena Vodičke 1,3,5 u Zagrebu prema troškovniku radova i projektnoj dokumentaciji.

2. Evidencijski broj predmeta nabave
Evidencijski broj predmeta nabave: EOMV135_2018

3. Podaci o Naručitelju
K-INDEX d.o.o. u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade Mladena Vodičke 1,3,5 u Zagrebu, OIB 03334333643

4. Kontakt podaci
Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 9 i 13 sati, do roka za dostavu ponuda.
Osoba ovlaštena za komunikaciju s ponuditeljima je Milivoj Kisić, adresa elektroničke pošte: nabava@k-index.hr

5. Datum objave
19.03.2018. na stranici www.k-index.hr

6. Rok i način dostave ponuda
Ponude u isključivo papirnatom obliku u zatvorenim omotnicama moraju biti dostavljene najkasnije do 11.04.2018, do 1500 sati, bez obzira na način dostave na adresu:
K-INDEX d.o.o.
Jakova Gotovca 1A
10000 Zagreb

S naznakom:
NE OTVARAJ-PONUDA ZA MLADENA VODIČKE 1,3,5, ZAGREB

7. Jezik ponude
Ponuda se predaje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu

8. Dodatne ponude
Sve informacije o ponudama mogu se dobiti za vrijeme trajanja postupka nabave pisanim putem na e-mail: nabava@k-index.hr

Obavijest o nabavi M Vodicke 135

Javna nabava

Preuzimanje dokumentacije

Obavijest o nabavi – Energetska obnova zgrade Stanka Vraza 45, 45a, Karlovac

Na ovaj postupak nabave primjenjuju se odredbe propisane Javnim pozivom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, referentna oznaka poziva PDP-4c2.2, objavljenog 17.10.2016. godine, za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

1. Opis predmeta nabave
Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade Stanka Vraza 45,45A u Karlovcu prema troškovniku radova i projektnoj dokumentaciji.

2. Evidencijski broj predmeta nabave
Evidencijski broj predmeta nabave: EOSV4545A_2018

3. Podaci o Naručitelju
K-INDEX d.o.o. u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade Stanka Vraza 45,45A u Karlovcu , OIB 03334333643

4. Kontakt podaci
Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 9 i 13 sati, do roka za dostavu ponuda.
Osoba ovlaštena za komunikaciju s ponuditeljima je Milivoj Kisić, adresa elektroničke pošte: nabava@k-index.hr

5. Datum objave
19.03.2018. na stranici www.k-index.hr

6. Rok i način dostave ponuda
Ponude u isključivo papirnatom obliku u zatvorenim omotnicama moraju biti dostavljene najkasnije do 11.04.2018, do 1500 sati, bez obzira na način dostave na adresu:
K-INDEX d.o.o.
Jakova Gotovca 1A
10000 Zagreb
S naznakom:
NE OTVARAJ-PONUDA ZA STANKA VRAZA 45,45A U KARLOVCU

7. Jezik ponude
Ponuda se predaje na hrvatskom jeziku pismu i latiničnom pismu

8. Dodatne ponude
Sve informacije o ponudama mogu se dobiti za vrijeme trajanja postupka nabave pisanim putem na e-mail: nabava@k-index.hr

Obavijest o nabavi S Vraza 45_45A

Javna nabava

Preuzimanje dokumentacije

Sudjelovali na predavanju o GDPRu

Kako bismo nastavili što bolje čuvati podatke svojih klijenata i kako bismo pravilno implementirali GDPR (General Data Protection Regulation), sudjelovali smo na predavanju u HGK te smo dodatno informirani o implementiranju GDPRa. U narednim mjesecima naši korisnici će biti obaviješteni o promjenama koje navedena regulativa donosi. Ako imate dodatna pitanja slobodno nam se obratite.

Želimo napomenuti da smo se i do sada držali uputstava i smjernica Agencije za zaštitu osobnih podataka, te smo uvijek čuvali i brinuli o podacima svojih klijenata i da su podaci korišteni samo za internu upotrebu i komunikaciju s klijentima.

Ugradnja dizala – Fancevljev prilaz, Utrine

Nakon uspješne realizacije projekta ugradnje 3 dizala u Baradinom prilazu, suvlasnici zgrade u Fancevljevom prilazu također su krenuli u realizaciju ugradnje dizala uz pomoć upravitelja K-INDEX.

Ako želite provjeriti mogućnosti ugradnje lifta i u Vašoj zgradi, slobodno nam se obratite na mail upravljanje@k-index.hr

ISO 9001:2015 – uspješna recertifikacija

Uspješno i kvalitetno poslovanje tvrtke potvrdila je i usvajanje norme ISO 9001:2015 , nakon što smo devet godina uspješno potvrđivali normu ISO 9001-2008 .

To je potvrda uspjeha K-Indexa i pokazatelj da naše nastojanje da omogućimo svim trenutnim i budućim korisnicima što bolju uslugu ima pravi smjer.