Produženje roka za dostavu ponude

Poštovani,

 

Obaviještavamo sve zainteresirane da su rokovi za dostavu ponuda produženi prema sljedećim terminima:

  • Zagrebačka cesta 201, Zagreb – sanacija sjeverno-istočne fasade zgrade – novi rok za dostavu ponude je 07.05.2024. u 14:00 sati
  • Ilica 181, Zagreb – sanacija kosog krova i fasade zgrade – novi rok za dostavu ponude je 07.05.2024. u 16:00 sati
  • Hercegovačka 63, Zagreb – sanacija krova zgrade – novi rok za dostavu ponude je 07.05.2024. u 16:00 sati

Sve popratne dokumente vezano za ponudu možete preuzeti na našoj stranici:

http://nabava.k-index.hr