Osiguranje zgrada

Temeljem odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Uredbe o održavanju zgrada, upravitelj se obvezuje primjereno osigurati stambene zgrade pod svojim upravljanjem. Suvlasnici mogu tražiti od upravitelja da osigura zgradu i u većem obimu od propisanog, npr. osigurati zgradu od potresa ili uređaje od loma stroja

Šta osiguravamo?

Građevinskie objekte s njihovim stambenim , poslovnim i zajedničkim dijelovima.

 • svi zajednički i posebni dijelovi građevinskog objekta
 • temelji
 • podrumski, nosivi i pregradni zidovi
 • krovište
 • ugrađene instalacije

Rizici od kojih je osigurana stambena zgrada:

 • osiguranje od rizika požara, na novu građevinsku vrijednost
 • osiguranje od rizika izljeva vode ili pucanja cijevi, vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • osiguranje od pucanja cijevi unutar zgrade
 • troškovi traženja uzroka štete
 • osiguranje od opasnosti oluje, na novu građevinsku vrijednost. pokriće pokriva troškove ponovnog uređenja osigurane zgrade za sve štete koje su nastale kao posljedica oluje
 • osiguranje od rizika loma stakla na zajedničkim dijelovima zgrade
 • osiguranje odgovornosti etažnih vlasnika

Vlasnici prilikom osiguranja svog etažnoog vlasništva mogu ostvariti popust temeljem police osiguranja zgrade.