Pozitivni rezultati natječaja za “Energetsku obnovu višestambenih zgrada”

Obavješteni smo o rezultatima natječaja za Energetsku obnovu višestambenih zgrada te možemo ponosno reći da su prošle sve prijave koje smo predali na ovom krugu natječaja!

Ukupna vrijednost dobivenih bespovratnih sredstava za projekte naših zgrada iznosi 2.359.630,29 kn, a projekti se sufinanciranu u iznosu od preko 60% prihvatljivih troškova!