Pravilnik o sigurnosti dizala

U odnosu na prijašnji Pravilnik, iz kojeg su uglavnom zadržani sigurnosni uvjeti, u novodonesenom su pridodani još sigurnosni elementi usklađeni prema Europskim normama.

Pravilnikom je definirano poboljšanje sigurnosti postojećih dizala koja su ugrađena do 31.ožujka 2006. godine a moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

  • na ulazu u kabinu osobnih i osobno teretnih dizala moraju biti ugrađena vrata kabine
  • u kabini dizala mora se nalaziti pokazivač ili druga oznaka položaja kabine
  • uređaji za zabravljivanje vrata voznog okna (zabrave) moraju zadovoljavati bitne sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I Pravilnika
  • nosiva sredstva (užad, lanci, trake i dr.), na kojima su ovješeni kabina i protuuteg, moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati
  • upravljanjem pogona dizala treba postići visoku točnost zaustavljanja kabine u stanicama
  • obloge kočnice pogonskog stroja ne smiju sadržavati azbest
  • graničnici brzine moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati
  • prilazi strojarnici dizala moraju biti sigurni i lako pristupačni
  • prozirni kontrolni otvori na vratima voznog okna moraju biti izrađeni od takvog materijala i takvih dimenzija da spriječe mogućnost nastajanja ozljeda.

Ukoliko vlasnici dizala u zadanom roku ovog Pravilnika ne osiguraju ispunjenje zahtjeva nadležno inspekcijsko tijelo staviti će dizalo van uporabe.
Redovni pregled dizala mora se obaviti najmanje jednom godišnje, a obavezno iza završenog remonta ili rekonstrukcije. Obavlja ga ovlaštena organizacija i obuhvaća skup provjera ispravnosti i pregleda usklađenosti s tehničkim normativima.