Sanacija krova – Tuškanova 14, Karlovac

Sanacija krova na zgradi Tuškanova 14, Karlovac