Ugradnja kalorimetara – Bartola Kašića 8, Karlovac

Ugradnja kalorimetara u zgradi Bartola Kašića 8, Karlovac, bespovratno subvencionirana u iznosu od 16.205,00 kn