Ugradnja kalorimetara – Kralja Zvonimira 14, Karlovac

Ugradnja kalorimetara u zgradi Kralja Zvonimira 14, Karlovac, bespovratno subvencionirana u iznosu od 128.000,00 kn.

Vrsta posla: ugradnja kalorimetara i opreme za balansiranje za 68 stanova