Karlovac – sufinanciranje energetske obnove

K-INDEX je uspješno prijavio projekt energetske obnove zgrada Stanka Vraza 45,45A na javni poziv Grada Karlovca za sufinanciranje 20 % iznosa vlastitog učešća suvlasnika.
Zgrade su dobile 104.323,93,00 kn bespovratnih sredstava.