Energetska obnova

K-INDEX je 100 % uspješan u realizaciji bespovratnog sufinanciranja projekata energetske obnove zgrada putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Do sada smo prijavili veliki broj projekata i naši suvlasnici su bespovratno primili visoke svote novca.

Kao iskusni upravitelji, znamo kompletan postupak kako bi naši suvlasnici ostvarili pravo na bespovratnu subvenciju značajnih sredstava.

Kako u Hrvatskoj tako i u Zagrebu, većina zgrada sagrađena je u razdoblju kada se u toplinsku izolaciju ulagalo minimalno ili nikako. U to vrijeme energenti su bili lako dostupni te se nije puno razmišljalo o zaštiti okoliša, a velika potrošnja energije nije se činila zabrinjavajućom. Kako se od ukupno potrošene energije u stanovima čak 70% potroši na grijanje ili hlađenje prostora, danas, zbog velikih režijskih troškova i velikog negativnog utjecaja na okoliš, takva velika potrošnja nije prihvatljiva.

Opširnije

Ugovaranje upravljanja

Tvrtka K-INDEX pruža cjelovitu uslugu u upravljanju i održavanju stambenih, apartmanskih i poslovnih objekata. Višegodišnje iskustvo, visoki standardi usmjereni prema klijentima, kvalitetna automatska obrada podataka, personalizirani pristup pružaju zadovoljstvo korisnicima naših usluga i manje troškove poslovanja. Ovu uštedu podijelili smo s Vama tako da uz istu pričuvu zgradi ostane više sredstava. Kod izvođenja radova uključimo suvlasnike u odabir izvođača.
Suvlasnike zgrade smatramo partnerima i svakom pitanju u upravljanju i održavanju zgrade pristupamo profesionalno, prilagođavamo se potrebama suvlasnika i nastojimo riješiti tako da suvlasnicima rješenje bude prihvatljivo.
Iskustvo je pokazalo da je veće zadovoljstvo ako su poslovanje i svi troškovi transparentno prikazani u financijskom izvješću tako da su svi suvlasnici upoznati s upravljanjem zgrade.
Iznos pričuve određuju suvlasnici odlukom većine vlasnika površine stanova. Pri određivanju pričuve treba uzeti u obzir redovito održavanje i planirane popravke zgrade. Neutrošena sredstva pričuve prenose se u sljedeću godinu.
Uz povoljnu pričuvu zgrada bi mogla podmirivati redovito održavanje dizala, osiguranje, manje popravke (bravar, električar, vodoinstalater,…). Možemo Vam ponuditi i čišćenje objekta, plaćanje zajedničke električne energije, naknadu predstavniku uz plaćanje iz pričuve, košenje trave (ne naplaćujemo blagajničko poslovanje niti dostavu uplatnica). Pričuva se tada određuje prema stvarnim potrebama zgrade. Ova usluga je opcija, nije obavezna, a iskustvo pokazuje da se sve više suvlasnika odlučuje na ovakav način organiziranja zgrade.

Opširnije

Osiguranje zgrada

Temeljem odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Uredbe o održavanju zgrada, upravitelj se obvezuje primjereno osigurati stambene zgrade pod svojim upravljanjem. Suvlasnici mogu tražiti od upravitelja da osigura zgradu i u većem obimu od propisanog, npr. osigurati zgradu od potresa ili uređaje od loma stroja

Opširnije

Pravilnik o sigurnosti dizala

U odnosu na prijašnji Pravilnik, iz kojeg su uglavnom zadržani sigurnosni uvjeti, u novodonesenom su pridodani još sigurnosni elementi usklađeni prema Europskim normama.

Pravilnikom je definirano poboljšanje sigurnosti postojećih dizala koja su ugrađena do 31.ožujka 2006. godine a moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

  • na ulazu u kabinu osobnih i osobno teretnih dizala moraju biti ugrađena vrata kabine
  • u kabini dizala mora se nalaziti pokazivač ili druga oznaka položaja kabine
  • uređaji za zabravljivanje vrata voznog okna (zabrave) moraju zadovoljavati bitne sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I Pravilnika
  • nosiva sredstva (užad, lanci, trake i dr.), na kojima su ovješeni kabina i protuuteg, moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati
  • upravljanjem pogona dizala treba postići visoku točnost zaustavljanja kabine u stanicama

Opširnije